Logo
Poradíme Vám na
Jen si dolakuju nehty a odepíšu Vám.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

SLEDUJTE NÁS NA SOC. SÍTÍCH

  1. Úvod
  2. DOPRAVA A PODMÍNKY
  3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky v souladu s GDPR

Všeobecné obchodní podmínky on-line obchodu www.pinknails.cz

 

Všeobecné obchodní podmínky on-line obchodu www.pinknails.cz (dále jen „obchodní podmínky"), který je provozován podnikatelkou Ing. Terezou Ančinec, IČO 766 46 432, se sídlem K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla, zaspanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Otrokovice (dále jen „prodávající“) se v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") vztahují na smlouvy uzavírané prostřednictvím on-line obchodu P!nk Na!ls, který je umístěn na webovém rozhraní www.pinknails.cz (dále jen „webové rozhraní“), mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující").

 

1.      IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající:                            Ing. Tereza Ančinec

IČO:                                        766 46 432

DIČ:                                        CZ8862286004

Sídlo:                                      K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

Doručovací adresa:                K Pahrbku 1689, 763 61 Napajedla

Telefon:                                  +420 739 479 415 (Cena hovorů se řídí dle standardního ceníku Vašeho                                                 operátora)

E-mail:                                    info@pinknails.cz

 

2.      úvodní ustanovení

2.1.           Kupní smlouvou se prodávající zavazuje prodat a odevzdat kupujícímu zboží určené objednávkou kupujícího a kupující se zavazuje ním objednané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.2.            Kupující bere na vědomí, že o spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že je kupující spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která zboží kupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.3.            V případě, že je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, o spotřebitelskou smlouvu se nejedná a nevztahuje se na něj ochrana práv spotřebitele dle právních předpisů a obchodních podmínek.

2.4.            Kupní smlouva mezi prodávajícímu a kupujícím se řídí obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, reklamačním řádem, zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu osobních údajů kupujícího, podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní při uzavírání smlouvy, objednávkou kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího, ve věcech neupravených kupní smlouvou občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.5.            Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.6.            Kupující bere na vědomí, že zasláním objednávky a současně potvrzením na webovém rozhraní stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

3.      zřízení uživatelského účtu

3.1.            Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu je kupující povinen uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu kupujícího třetí osobou. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu budou vždy uvedeny na webovém rozhraní

3.2.            Údaje uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, je prodávající oprávněn bez náhrady zrušit. Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo jeho uživatelský účet bez náhrady zrušit také tehdy, pokud prostřednictvím jeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, obecně závazných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

4.      Kupní smlouva

4.1.            V případě zájmu kupujícího o zboží nabízené prodávajícím na webovém rozhraní je nutné, aby kupující zaslal prodávajícímu závaznou objednávku v souladu s obchodními podmínkami a následně aby ze strany prodávajícího došlo k přijetí objednávky kupujícího.

4.2.            Kupující bere na vědomí, že prezentace zboží na webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a prodávající tak není povinen s kupujícím uzavřít kupní smlouvu ohledně objednávaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3.            Kující je oprávněn podat objednávku zboží, která bude obsahovat všechny požadované informace, prostřednictvím webového rozhraní a to vyplněním formuláře nebo případně jiným způsobem, který prodávající dle informací na webovém rozhraní umožňuje.

4.4.            Kupujícímu je před odesláním jeho objednávky oprávněn prostřednictvím objednávkového formuláře zkontrolovat jeho objednávku, přičemž v rámci této rekapitulace je uvedena i konečná cena objednávky obsahující veškeré daně či poplatky. V rámci této rekapitulace má kupující poslední možnost měnit ním zadané údaje, a to i s ohledem na jeho možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky

4.5.            Kupující odešle prodávajícímu svou závaznou objednávku stisknutím tlačítka DOKONČIT OBJEDNÁVKU.

4.6.            Prodávající považuje údaje uvedené v závazné objednávce kupujícího za správné a úplné. Dojde-li k jejich změně, je kupující povinen prodávajícího o této změně telefonicky či e-mailem bezodkladně informovat.

4.7.            Objednávku, která nebylo prodávajícím dosud přijata, je kupující oprávněn zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Došlo-li však k přijetí objednávky ze strany prodávajícího, je objednávka kupujícího závazná, proto je zrušení či změna objednávky možná pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího.

4.8.            Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve své objednávce. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu k přijetí objednávky ze strany prodávajícího nedošlo, je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující převezme zboží.

4.9.            Prodávající zašle kupujícímu dokumenty tvořící smlouvu e‑mailem nebo, požádá-li o to kupující, poštou. Při zasílání poštou může prodávající kupujícího požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

4.10.        Prodávající archivuje dokumenty tvořící smlouvu v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

4.11.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.      cena zboží a způsob její úhrady

5.1.            Informace o ceně zboží je uvedena na webovém rozhraní.

5.2.            Nebude-li cena zboží uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání aktuální, je prodávající povinen kupujícího neprodleně o této skutečnost upozornit. Dojde-li k přijetí objednávky ze strany prodávajícího, nemá změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím, vliv na cenu zboží.

5.3.            Bude-li cena zboží na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybně v důsledku technické chyby, není prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží za takovou zcela zjevně chybnou cenu a to z důvodu zdánlivosti právního jednání prodávajícího dle § 552 občanského zákoníku.

5.4.            Slevy z ceny zboží není možné vzájemně kombinovat, ledaže prodávající na webovém rozhraní výslovně uvede jinak.

5.5.            Kupní cenu může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru; nebo

  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího nebo platební kartou; v takovém případě bude kupující postupovat v souladu s pokyny zaslanými v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího;

Případné další způsoby platby a poplatky či podmínky spojené s některými způsoby platby uvede prodávající na webovém rozhraní.

5.6.            V případě, že kupující hradí cenu zboží v hotovosti (nebo bezhotovostně při převzetí zboží) stává se cena zboží splatnou při převzetí zboží kupujícím. V případě, že kupující hradí cenu zboží bezhotovostní platbou před dodáním zboží, je cena zboží splatná do pěti (5) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. Cena zboží je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Neobdrží-li prodávající cenu zboží v době splatnosti, je oprávněn od smlouvy kupní smlouvy s prodávajícím odstoupit.

5.7.            Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním prodávajícímu.

5.8.            Kupující souhlasem s obchodními podmínkami uděluje souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5.9.            Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.      DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.            Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na jeho dodání uvádí prodávající na webovém rozhraní. Kupující je oprávněn si zvolit způsob dodání objednaného zboží ve své závazné objednávce, která bude zahrnovat i cenu za kupujícím zvolený způsob dopravy.

6.2.            Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží vždy v závislosti na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

6.3.            Zboží, které je skladem, odešle prodávající kupujícímu do dvou (2) pracovních dnů od přijetí objednávky (pokud je zboží zasíláno na dobírku), případně od připsání platby na bankovní účet prodávajícího (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží nebo při osobním odběru).

6.4.            Zboží, které není skladem, prodávající zasílá kupujícímu ihned, jak je to možné. Prodávající bude o datu předpokládaného doručení kupujícího v dostatečném předstihu informovat.

6.5.            Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno kupujícímu. Pokud kupující bezdůvodně odmítne zboží převzít zboží, nejedná se o nesplnění povinnosti prodávajícího dodat zboží, ani o odstoupení od smlouvy.

6.6.            Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost jeho obalu. Pokud kupující zjistí nedostatky, je povinen prodávajícího i dopravce neprodleně informovat. Odmítne-li kupující převzít zboží, jehož obal je porušený, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží.

6.7.            Okamžikem převzetí zboží, případně okamžikem, kdy byl kupující povinen dle kupní smlouvy povinnost převzít zboží, avšak v rozporu s takovou smlouvou tak neučinili, na kupujícího přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

6.8.            Kupují je povinen uhradit prodávajícímu dodatečné náklady na dodání zboží v případě, že bude nutné z důvodu na straně kupujícího doručovat zboží opakovaně nebo jiným než v kupní smlouvě ujednaným způsobem.

6.9.            Nepřevezme-li kupující bezdůvodně objednané zboží, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i na náhradu nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou.

6.10.        Zvolí-li kupující osobní odběr zboží, avšak zboží bezdůvodně nepřevezme, může prodávající od smlouvy odstoupit. Pokud však kupující již uhradil kupní cenu zboží, je prodávající dále oprávněn přistoupit k svépomocnému prodeji zboží v souladu § 2126 občanského zákoníku.

 

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY

7.1.            Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a ze záruky se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a současně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.            Uplatňování práv z vadného plnění kupujícího, který je spotřebitelem, upravuje podrobně „Reklamační řád“ https://www.pinknails.cz/Reklamacni-rad-a3_7.htm.

7.3.            Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí.

8.      Odstoupení od smlouvy

8.1.            Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta k odstoupení od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, běží lhůta ode dne převzetí zboží; bude-li dodávka zboží rozdělena do několika částí, běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky; jde-li o pravidelnou opakovanou dodávku zboží, běží lhůta k odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.2.            Využije-li kupující, který je spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy, je lhůta pro odstoupení zachována, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

8.3.            Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na doručovací adresu prodávajícího spolu se zbožím nebo na jeho e-mail a poté zaslat zboží na jeho doručovací adresu. Kupující je oprávněn pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář https://www.pinknails.cz/Formulare-a7_0.htm

8.4.            Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od svého počátku.

8.5.            Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu s jeho souhlasem dárek, pozbývá taková darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti. Kupující je povinen dárek zaslat zpět prodávajícímu společně s vraceným zbožím.

8.6.            Kupující je povine zboží vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující není oprávněn zboží zasílat na dobírku, v takovém případě není prodávající povinen zboží převzít.

8.7.            Prodávající je povinen vrátit veškeré přijaté peněžní prostředky kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit že peníze dříve, než kupující vrátí zboží nebo prokazatelně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.8.            Kupující má nárok na vrácení kupní ceny zboží a dále i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží. Zvolil-li však kupující ve své objednávce jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9.            Prodávající vrátí veškeré přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem, který bude kupující výslovně požadovat.

8.10.        Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s odesláním vráceného zboží zpět prodávajícímu je povinen hradit kupující, a to i v případě, že zboží není možné vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.11.        Zjistí-li prodávající, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží.

8.12.        Podle § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro osobu kupujícího.

8.13.        Podle § 1837 občanského zákoníku není dále možné odstoupit zejména od smlouvy o dodávce zboží, které kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

8.14.        Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy s kupujícím v případě, že od kupujícího neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo v případě, že zboží nepřevzal. Prodávající je oprávněn dále odstoupit od smlouvy s kupujícím v případě plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Pokud kupující již zcela či zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku kupujícímu do pěti (5) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který bude prodávajícímu sdělen kupujícím, případně na účet, ze kterého kupující provedl úhradu kupní ceny.

9.      OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1.            Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, ne však dříve, nežli jeho převzetím.

9.2.            V souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, má kupující právo bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu, které u prodávajícího zakoupil. Prodávající doporučuje, aby ho kupující o záměru odevzdat použité elektrozařízení předem informoval. Elektrozařízení nesmí být odkládána spolu se směsným odpadem. Použitá elektrozařízení musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. zejména ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru.

9.3.            Všechna práva k obsahu nacházejícím se na webovém rozhraní, zejména autorská práva k fotkám, náleží prodávajícímu či jiné oprávněné osobě. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat obsah nacházející se na webovém rozhraní bez souhlasu prodávajícího či jiné k tomu oprávněné osoby.

9.4.            Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.

9.5.            Od obchodních podmínek je možné se odchýlit prostřednictvím odlišných ujednání v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

9.6.            Prodávající je oprávněn k provozování jeho podnikatelské činnosti prostřednictvím webového rozhraní na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Otrokovice.

9.7.            V případě vzniku sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit, má kupující právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2

www.coi.cz, www.adr.coi.cz, adr@coi.cz

tel.: +420 296 366 360

 
  

 

 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

Tř. Karla IV. 430, PSČ 500 02 Hradec Králové,

www.konzument.cz, e-mail: spotrebitel@regio.cz,

tel.: +420 495 215 266.

Kupující může jeho právo uplatnit nejpozději do (1) roku ode dne, kdy své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího uplatnil poprvé.

9.8.            Pro podání stížnosti týkající se zboží, které kupující zakoupil u prodávajícího, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů může kupující rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.        Obsahuje-li právní poměr založený kupní smlouvou mezinárodní prvek, pak kupující souhlasí s tím, že se právní vztah s prodávajícím řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště mu jako spotřebiteli poskytuje vyšší míru ochrany než právní řád České republiky, pak je kupujícímu poskytována vyšší míra ochrany, která je mu poskytována právním řádem jeho bydliště.

10.2.        Prodávající je oprávněn obchodní podmínky měnit a doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

10.3.        V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je či bude neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží, přičemž neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností takového ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.

10.4.        V případě dotazu kupujícího k obchodním podmínkám nebo ke kupní smlouvě může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu.

10.5.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14.4.2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROČ NAKUPOVAT U NÁS?

♥ Jsme profesionálové v oboru přes 10 let

♥ Doprava ZDARMA od 1500 ,-

♥ Dárek ke každé objednávce

♥ Rychlé vyřízení objednávky

♥ Poradíme Vám

Potřebujete poradit s výběrem?

Jen si dolakuju nehty a odpovím Vám.

Vaše Tess

info@pinknails.cz

+420739479415
Po-Čt 9-17, Pá 9-12
 
 
 
© 2012-2022 Pink Nails. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz